Herstellingen en onderhoud computers

Herstellingen

Indien uw computer of printer defect is, snellen we ter hulp. We stellen een diagnose en in samenspraak gaan we over tot de herstelling. Als er dan een onderdeel moet vervangen worden, zoeken we naar het meest kwaliteitsvolle onderdeel.

Onderhoud

Stof is de grootste boosdoener voor uw computer en randapparatuur! Stof kan er voor zorgen dat uw computer niet voldoende koeling krijgt, waardoor storingen onvermijdelijk zijn. Stof kan zelfs brand veroorzaken. Tegenwoordig worden computers al maar sneller en is koeling een steeds belangrijker aspect geworden.

Ook is het aan te bevelen uw printer te laten controleren op slijtage en vervuiling van papierstof. Een printer die regelmatig wordt gereinigd en gecontroleerd, zal aanzienlijk langer meegaan.

We kunnen uw computer en printer een grondige uitwendige en inwendige reiniging geven, die het jaarlijks nodig heeft. Ook kunnen we alle rollers in de printer herconditioneren voor een maximale gripcapaciteit op het papier.

Copyright © 2020 Teclogics. All Rights Reserved.
Algemene Voorwaarden